Đà Lạt không có máy lạnh mà có máy nóng (một dạng quạt tỏa nhiệt)
Đà Lạt không có đèn xanh đèn đỏ
Đà Lạt không có xích lô
Đà Lạt không có xe ôm mà gọi là xe thồ
Đà Lạt không coi là bị "hâm" khi giữa trưa nắng chang chang lại mặc áo ấm ra đường
Đà Lạt không có luật cho người đi bộ (dân sv tại ngã năm ĐH và nữ sinh
thêu XQ chuyên gia đi dưới lòng đường có nhiều vụ tai nạn cười ra nước mắt)
Đà Lạt không có tiệm sửa xe máy sau 18 giờ
Đà Lạt không mở cửa tiệm trước 7 giờ (trừ tiệm ăn)
Đà Lạt không có câu xăng nào mở cửa sau 20 giờ
Đà Lạt không nơi nào giữ xe lấy tiền trừ chợ và trường học
Đà Lạt không bao giờ thấy tờ báo Lâm Đồng ngoài sạp báo
Đà Lạt không có tiệm hớt tóc máy lạnh, cà phê máy lạnh
Đà Lạt không có ranh giới công an giao thông và công an phường
Đà Lạt không có khái niệm phạt tại chỗ, 50 ngàn cũng lên kho bạc
Đà Lạt không có chửi bậy
Đà Lạt không có ...

Đây là những cái không từ năm 2009, đến nay có thể khác. Có một số cái không anh em mình có thể tự khắc phục được.